HAMNs framtid


Den offentliga upphandlingen av Nacka kommuns bibliotek och museet HAMN är nu avslutad och de nya aktörerna är officiellt utsedda.

Från och med årsskiftet kommer alltså en ny aktör ta över driften för museet HAMN. De lyckliga vinnarna av upphandlingen är inga mindre än Stiftelsen Kulturmiljö Mälardalen – grattis! Stiftelsen har mångårig erfarenhet av kulturmiljövård och arkeologi och är verksamma över hela landet. Så här beskriver de sig på sin hemsida:

”Stiftelsen Kulturmiljövård utför kulturmiljövårdande verksamhet, främst uppdrag och projekt inom områdena arkeologi, byggnadsvård och kulturmiljövård. 

Stiftelsen bedriver för närvarande verksamhet från Norrbotten i norr till Kronobergs län i söder och från Värmland i väster till Gotland i öster men med fokus på Mellansverige.”