Ny utställning: Rysshärjningarna 1719


NY UTSTÄLLNING – INVIGNING 22 JULI!

Välkommen på invigningen av en ny utställning den 22 juli! Museet öppnar som vanligt 11:00, utställningen invigs kl 13:00 med en presentation från utställningsproducenterna och förfriskningar på övervåningen.

FRI ENTRÉ HELA DAGEN!

Sommaren 2019 är det 300 år sedan den terroraktion som kallas rysshärjningarna spred skräck längs Sveriges östra kust. På HAMN öppnar vi redan nu en utställning om händelseförloppet, anledningarna bakom och vilka konsekvenser det fick.

I stora delar av skärgården är minnet av härjningarna i högsta grad levande, en del av traktens identitet. Mer eller mindre fantastiska berättelser har spridits och förts vidare muntligt i hundratals år. Vi har samlat en del av dessa berättelser i vår utställning, som vi hoppas ska ge en sammanhängande bild av de traumatiska händelser som utspelade sig sommaren 1719.

Utställningen är ett samarbete mellan Norrtälje museum och Museet HAMN och kommer i början av 2018 att flytta till Norrtälje, för att bli tillgänglig för en bredare publik.

IMG_4686