Mer eller mindre fantastiska berättelser om Rysshärjningarna har spridits och förts vidare muntligt i hundratals år.


Ny utställning: ”Skärgården i brand – Rysshärjningarna 1719”

Besök vår nya utställning om ryssens framfart i skärgården och ta del av skärgårdsbefolkningens berättelser.

I stora delar av skärgården är minnet av härjningarna i högsta grad levande, en del av traktens identitet. Vi har samlat en del av dessa berättelser i vår utställning, som vi hoppas ska ge en sammanhängande bild av de traumatiska händelser som utspelade sig sommaren 1719.

20248060_1429779130401578_5301798081889256995_o

Våra duktiga guider berättar om slaget och omständigheterna runt omkring på ett lättillgängligt och spännande sätt som passar alla åldrar.