VI HITTAR EN BIT AV 1719!


Eftermiddagen måndag den 21 augusti 2017: Helt plötsligt finns den där framför oss, på en helt oväntad men ändå logisk plats. Den fjärde nu upptäckta ryssugnen i Nacka utanför slagfältsområdet vid Baggensstäket.

Janp3

Jag är på upptäcksfärd tillsammans med den tidigare förste antikvarien och forskningschefen vid Statens historiska museum, Jan Peder Lamm och Hans och Leif från Boo Hembygdsförening. En Ryssugn är en enkel, kallmurad stenugn. Desss ugnar anses vara anlagda av ryssar i samband med det Nordiska kriget och rysshärjningarns i 1700-talets början. I Stockholms skärgård finns sådana lämningar på ett flertal ställen, bland annat i stort antal på Utö, omkring 400 stycken har totalt hittats i Stockholms län.

Idag hittade vi den 401:a. Enstaka ryssugnar som påträffats längre in i landet visar hur långt de ryska trupperna trängde in. I ugnarna bakades ”det mörka ryska brödet”. Det som avslöjar att ugnarna byggts av den ryska invasionstyrkan är att de följer ryska arméns rörelser 1719. Och nu låg den här framför oss ett stenkast från den brusande trafiken. Hel, orörd!

UgnB

Idag hittade vi också ännu en möjlig ryssugn och en möjlig gravsättning (se bilder!).

IMG_1060

Med sådana vänner som Jan Peder, Hans och Leif blir man en del av historien. Nu gäller det att få kommunen och andra myndigheter att ta del och ansvar för fyndet.

Nu måste man ställa frågorna: Tror vi att ryssarna gjorde sina ugnar natten den 13 augusti, eller fanns de redan på plats i början av juli, när en stor rysk eskader dokumenterat kom in i Baggensfjärden. Då Boo gård brändes.

Fanns ryssar i området mellan början på juli och 13 augusti? Är de nu upptäckta ryssugnarna på Boo i själva verket lämningar av spaningspatruller som inspekterade Stäkets försvarsuppbyggnad?

Fortsättning följer!