Rysshärjningarna 1719/2019


I år är det 300 år sedan Slaget vid Stäket och rysshärjningarna. Detta kommer givetvis att uppmärksammas av HAMN men också på andra platser runt om i skärgården. HAMN och Stiftelsen Kulturmiljövård driver just nu ett projekt om trehundraårsminnet för rysshärjningarna. För detta projekt finns även en hemsida. Besök gärna den för kommande evenemang eller eventuellt deltagande i projektet!

www.ryssharjningarna.se 

 140119_ryss_logo