Invigning av Trehundraårsminnet av rysshärjningarna 1719


Den officiella invigningen av projektet Trehundraårsminnet av rysshärjningarna 1719/2019 kommer att ske den 18 maj 2019 på Slagfältsmuseet HAMN.


Program:

11.00-17.00: Museet har öppet med fri entré hela dagen.

12.00-16.00: Samlaren och lokala amatörhistoriken Göran Medin visar sin 1700-talssamling.

12.00-16.00: Författaren och illustratören Lennart Moberg säljer och signerar sin bok Helvetesveckan som handlar om rysshärjningarna i Norrköping.

12.45: De 1700-talsklädda karolinerna ur Svenska Lif:Compagniet skjuter invigningssalut.

13.00: Gustav Hemming, regionsråd, invigningstalar.

14.00-14.30: Gunnar Lind håller föredrag om arbetet med sin bok Brända hemman och kommer att sälja och signera sin bok under dagen.

17.00: Museet stänger.

Vi rekommenderar att ni är på plats senast kl 12.30 för att ta del av hela programmet.


Under denna dag kommer också våra samverkanspartner kunna hämta upp sitt exemplar av miniutställningen på museet.  Observera att ni måste anmäla ert deltagande till HAMN via e-post eller telefon; info@hamnmuseum.se eller 08-570 311 10

140119_ryss_logo

Varmt välkomna!