1901245_656954234350742_1175806219_n
1901245_656954234350742_1175806219_n

Museet


Sveriges första slagfältsmuseum. Museet som berättar historien på plats.

guidebat

Museet HAMN öppnade 1 juni 2014 och ligger i den renoverade marinbyggnaden Saltsjö Pir vid natursköna Baggensstäket i Fisksätra.

Den smala och grunda vattenvägen Baggensstäket har en fascinerande tusenårig historia som farled mellan Östersjön och Stockholm. Sju säsonger av arkeologiska utgrävningar på slagfälten kring Baggensstäket har idag resulterat i över 1000 föremål. Somliga fynd är daterade vikingatid, det äldsta fyndet är en dolk daterad till slutet av 300-talet. Men de flesta föremålen kommer från slaget vid Stäket 1719.

föremålsrum

Utgångspunkten är slaget vid Stäket den 13 augusti 1719 då ryska och svenska trupper drabbade samman.

De tidigare källornas tillförlitlighet rörande bataljen vid Baggensstäket fick möjlighet att prövas i samband med slagfältsundersökningarna. Ett antal av de fynd som påträffats – och som delvis kastar nytt ljus över sammandrabbningen – visas i utställningen och arkiveras även i museet.

slaget_low

I HAMN kommer besökarna att möta såväl platsens historia, som det moderna samhällets i form av interaktiva och upplevelsebaserade utställningar.

vvv

Titta, lära, känna, tänka, förstå, uppleva, upptäcka.

Hamn är ett museum där du får uppleva historien på plats. Ett museum som med avstamp från Nackas historiska kulturarv, tillgängliggör platsens historia. 

layers

En historia som omfattar allt från vikingatida spår av mänsklig aktivitet, senare tiders historiska avtryck i natur- och kulturlandskapet.

galär

Till verksamheter och livsberättelser i dagens mångkulturella Fisksätra.

 

10011484_663852946994204_1987592652_n

Den geografiska placeringen vid Stockholms skärgård gör platsen attraktiv som besöksmål, såväl via land- som vattenvägen.

I och med projektet HAMN bjuder Nacka kommun in till att skapa ett tvärvetenskapligt forum i nära samarbete med högskola, universitet, näringsliv och det lokala samhället.

vy

En kunskapshamn i Nacka där internationella gäster, studenter, forskare och lokala aktörer kan möta varandra i samtal med fokus på historia, integration, innovation, livsberättelser, kulturarv och hållbar samhällsutveckling.

eu

Bakgrund till projektet.

HAMN är ett regionalt utvecklingsprojekt i Nacka med stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2010-2013. Målet är att skapa ett museum med syfte att tillgängliggöra platsens historia. En historia som innefattar allt från vikingatida spår av mänsklig aktivitet, senare tiders avtryck i natur- och kulturlandskapet till verksamheter och livsberättelser i dagens mångkulturella Fisksätra.

presentation

Här möter du museum, museibutik med konsthantverk från Nacka och Värmdö och senare i höst även en restaurang med oslagbar utsikt över vattenvägen. I januari 2010 inleddes arbetet med att projektera för museet och den 1 juni 2014 öppnade museet.