DSC_0729
DSC_0729

Om museet


Sveriges första slagfältsmuseum – museet som berättar historien på plats

Museet HAMN öppnade 1 juni 2014 och ligger i den renoverade marinbyggnaden Saltsjö Pir vid natursköna Lännerstasundet i Fisksätra, ett stenkast från Baggensstäket. 

Den smala och grunda vattenvägen Baggensstäket har en fascinerande tusenårig historia som farled mellan Östersjön och Stockholm. Sju säsonger av arkeologiska utgrävningar på slagfälten kring Baggensstäket har idag resulterat i över 1000 föremål. Somliga fynd är daterade vikingatid, det äldsta fyndet är en dolk daterad till slutet av 300-talet. Men de flesta föremålen kommer från slaget vid Stäket 1719.

guidebat
 

Utgångspunkten är slaget vid Stäket den 13 augusti 1719 då ryska och svenska trupper drabbade samman i slutskedet av Stora nordiska kriget.

De tidigare källornas tillförlitlighet rörande bataljen vid Baggensstäket fick möjlighet att prövas i samband med slagfältsundersökningarna. Ett antal av de fynd som påträffats – och som delvis kastar nytt ljus över sammandrabbningen – visas i utställningen och arkiveras även i museet.

slaget_low

På HAMN möter besökarna såväl platsens historia som det moderna samhällets i form av interaktiva och upplevelsebaserade utställningar. Titta, lära, känna, tänka, förstå, uppleva, upptäcka.

Den geografiska placeringen vid Stockholms skärgård gör platsen attraktiv som besöksmål, såväl via land- som vattenvägen.

I och med projektet HAMN bjuder Nacka kommun in till att skapa ett tvärvetenskapligt forum i nära samarbete med högskola, universitet, näringsliv och det lokala samhället. En kunskapshamn i Nacka där internationella gäster, studenter, forskare och lokala aktörer kan möta varandra i samtal med fokus på historia, integration, innovation, livsberättelser, kulturarv och hållbar samhällsutveckling.

HAMN drivs sedan 1 januari 2018 av Stiftelsen Kulturmiljövård (www.kmmd.se) på uppdrag av Nacka kommun.
Stiftelsen Kulturmiljövård ägnar sig åt en bred kulturmiljövårdande verksamhet, huvudsakligen inom områdena arkeologi och byggnadsvård. Verksamheten är baserad i Västerås, med kontor även i Stockholm och Norrköping. Mer information om KM finner du här.
Kontakta Stiftelsen Kulturmiljövård på e-post, info@kmmd.se eller telefon, 021-80 62 80.
KM logga  eu

Bakgrund till projektet:

Museet HAMN startade som ett regionalt utvecklingsprojekt i Nacka med stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2010-2013. Målet var att skapa ett museum med syfte att tillgängliggöra platsens historia. En historia som innefattar allt från vikingatida spår av mänsklig aktivitet, senare tiders avtryck i natur- och kulturlandskapet till verksamheter och livsberättelser i dagens mångkulturella Fisksätra.


Sidan uppdaterad 27 november 2019.