karta
karta

Utställning


1 juni 2014 öppnade Nacka kommun upp dörrarna till museet HAMN. Utgångspunkten i museet är Slaget vid Stäket men rör sig över inloppets 1000-åriga historia – samt det mångkulturella Fisksätra. 

Mycket att uppleva, mycket att läsa, mycket att lära och reflektera över.

Baggensstäket är en vattenväg med en tusenårig historia. Här har människor i alla tider bott, färdats och handlat med varandra.  I museet kan du uppleva historien samt få reda på hur man som arkeolog arbetar med en plats. Slaget vid Stäket som ägde rum 1719 då ryska trupper drabbade samman med svenska karopliner och tremänningar i och kring Stäket kommer naturligtvis att utgöra en central punkt i utställningen.

name

Titta, lära, känna, tänka, förstå, uppleva, upptäcka.

Hamn är ett museum där du får uppleva historien på plats. Ett museum som med avstamp från Nackas historiska kulturarv, tillgängliggör platsens historia. En historia som omfattar allt från vikingatida spår av mänsklig aktivitet, senare tiders historiska avtryck i natur- och kulturlandskapet till verksamheter och livsberättelser i dagens mångkulturella Fisksätra.

Hur påverkade slaget Sverige ?       

Av tradition har man från svensk synvinkel sett slaget som en svensk seger. Rutger Fuchs, befälhavare för Södermanlands regemente, befordrades för sina insatser vid Baggensstäket och regementet belönades. Fuchs sågs som Stockholms stads räddare.  Glädjen över ”vinsten” varade dock bara kortvarigt. Vad Ulrika Eleonora och hennes stab vid tidpunkten givetvis inte kände till var att man två år senare skulle tvingas till underskrift av fredsföredraget som avslutade Stora Nordiska kriget.

rutger

Varför är Slaget och härjningarna värda att uppmärksammas idag?

Mytbildningen kring slaget har varit stor. Tillgängliga uppgifter i svenska arkiv har behandlats på ett okritiskt sätt. Slagfältsundersökningarna liksom framtagandet av okända arkivhandlingar från såväl svenska som ryska arkiv visar att bilden av hur drabbningen gick till i den svenska historieskrivningen i stora delar varit felaktig.

efter

Vad är då den sanna historien?

Spännande fortsättning på museet HAMN!

drog_sig