Med anledning av Covid-19 har museet HAMN tillfälligt begränsade öppettider. Observera att förändringar kan ske med kort varsel. Läs mer om våra öppettider.

Laddar...

Om Museet HAMN

Museet HAMN öppnade den 1 juni 2014 och är Sveriges första slagfältsmuseum. Det är vackert beläget i Fisksätra, Nacka, med utsikt över Lännerstasundet och mot BaggensstäketMuseet startade som ett regionalt utvecklingsprojekt i Nacka med stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden 20102013. Syftet var att skapa ett museum för att tillgängliggöra platsens historia, framförallt efter de arkeologiska undersökningar som genomförts i närområdet under 20042010. 

Beväpnad rysk trupp i tidsenliga kläder i skogen
Foto: ©Alex Goss

Under sju säsonger genomfördes arkeologiska undersökningar vid slagfältet på Skogsö och i Boo, där svenska och ryska trupper drabbade samman i slaget vid Stäket den 13 augusti 1719. Undersökningen resulterade i cirka 1300 fynd – varav majoriteten härstammade från 1719 och kunde berätta mer om hur slaget gått till. Mycket hade tidigare legat i dunkel på grund av motsägelsefulla skriftliga källor. Slaget, som skedde i slutskedet av det stora nordiska kriget och under de så kallade rysshärjningarna, har tidigare beskrivits som karolinernas sista strid, då 6000 ryska soldater var på väg in mot Stockholm för att bränna huvudstaden till grunden men ska ha stoppats av numerärt underlägsna svenska karoliner. De nya arkeologiska fynden och ryska skriftliga källor från tiden har kompletterat beskrivningen och gör att vi kan berätta en annorlunda historia.

Utöver fynd från slaget hittades även fynd från järnåldern, som tyder på att platsen har varit bebodd och befolkad av människor sedan lång tid tillbaka. Idag är Fisksätra en av landets mest tätbefolkade platser. Museets utställningar sträcker sig därför från forntid till framtid med ett antal nedslag i platsens spännande och mångsidiga historia.

Museet drivs sedan 1 januari 2018 av Stiftelsen Kulturmiljövård på uppdrag av Nacka kommun.

FNR_0946

Stiftelsen Kulturmiljövård

Stiftelsen Kulturmiljövård ägnar sig åt en bred kulturmiljövårdande verksamhet, huvudsakligen inom områdena arkeologi och byggnadsvård. Verksamheten är baserad i Västerås, med kontor även i Stockholm och Norrköping. Mer information om Stiftelsen Kulturmiljövård finns på stiftelsens hemsida.

Kontakta Stiftelsen Kulturmiljövård på e-post: info@kmmd.se eller per telefon: 021-80 62 80.

Senast uppdaterad: 2020/07/09

Scroll to Top