Med anledning av Covid-19 har museet HAMN stängt tills vidare. Observera att förändringar kan ske med kort varsel. Läs mer om våra öppettider.

Just nu har vi stängt tills vidare på grund av de nya restriktionerna.

Miljö

För att uppnå avsett resultat med verksamhetens miljöarbete, inklusive att förbättra KMs miljöprestanda, ska Stiftelsechefen upprätta, införa, underhålla och ständigt förbättra organisationens miljöledningssystem, inklusive nödvändiga processer och deras samverkan, enligt kraven i miljöledningsstandarden ISO 14001:2015.

I detta arbete ska de frågor beaktas som omfattar miljöförhållanden som påverkas av eller som kan påverka organisationen.

Senast uppdaterad: 2021/02/18

Scroll to Top