Laddar...

Miljö

För att uppnå avsett resultat med verksamhetens miljöarbete, inklusive att förbättra KMs miljöprestanda, ska Stiftelsechefen upprätta, införa, underhålla och ständigt förbättra organisationens miljöledningssystem, inklusive nödvändiga processer och deras samverkan, enligt kraven i miljöledningsstandarden ISO 14001:2015.

I detta arbete ska de frågor beaktas som omfattar miljöförhållanden som påverkas av eller som kan påverka organisationen.

Senast uppdaterad: 2021/02/18

Scroll to Top