Med anledning av Covid-19 har museet HAMN tillfälligt begränsade öppettider. Observera att förändringar kan ske med kort varsel. Läs mer om våra öppettider.

Laddar...

Finnbodaskatten

Gamla silversmycken i en monter
Några av silversmyckena i Finnbodaskatten från Henriksdalsberget i Nacka kommun. Foto: Holger Ellgaard, CC BY-SA 3.0.

Den tionde maj 1735 hittade några arbetare en vikingatida silverskatt på Henriksdalsberget i Nacka. Fyndplatsen ska ha varit på en sluttning av berget ovanför den plats där senare Finnboda varv kom att anläggas. Skatten kom att kallas för Finnbodaskatten efter ett närliggande torp. Den 764 gram tunga skatten som är en av de större påträffade silverskatterna i Stockholms län.

Karta där uppskattad plats för upphittandet av Finnbodaskatten är inringat
Någonstans på Henriksdalsberget påträffades skatten år 1736. Det är idag omöjligt att säga exakt var detta skedde, det inringade området är en ungefärlig angivelse. Kartbearbetning: Andreas Forsgren. CC BY-SA.

Den cirka 1000 år gamla skatten består av både smycken och mynt och inlämnades år 1736 för inlösen till Antikvitetskollegiet, ett statligt ämbetsverk i Sverige som sysslade med fornforskning. Enligt anteckningarna bestod skatten av ”Åtskilliga mynt. 1 af Tutils, några Arabiska, Tyska, Cölniska med en och annan af K. Edelreds tillika med några spennen och armband, en Sölia med ring förutom en stor hop brotter och vägde tillsammans 1 skålpund 25 ½ lod.”

Antikvitetskollegiet löste tyvärr inte in hela skattfyndet då man ansåg att man redan hade en tillräckligt stor samling med liknande vikingatida silvermynt, varför endast ett mynt, fyra armringar, två ringnålar och spännbuckla inlöstes, totalt ca 250 gram av den ursprungligen ca 760 gram tunga skatten.

Henriksdalsberget och dess sluttningar var inte bebodda under vikingatiden. Men platsen hade en strategisk betydelse som övervakningsplats över inloppet till Mälaren och i omgivningen finns också en fornborg. Här finns även flera närliggande gårdar, till exempel Sickla och Järla, som har sitt ursprung i den yngre järnåldern, det vill säga vendeltid eller vikingatid.

Gammalt silvrigt ringspänne
Ett ringspänne från Finnbodaskatten. Foto: Statens Historiska Museeer. CC BY-SA.

Mer än 1000 vikingatida silverskatter har upphittats i Sverige. Arkeologer brukar kalla dem depåfynd snarare än silverskatter. De består ofta av såväl mynt, ofta importerade från områden utanför Skandinavien, som inhemskt tillverkade silversmycken såsom hängen, fingerringar, armringar, spännen, ringnålar och annat.

1999 hittades världens hittills överlägset största vikingatida skatt, Spillingsskatten, vid gården Spillings i Othems socken på nordöstra Gotland. Den bestod allt i allt av 76 kilo silver och brons. Det är just på Gotland som de flesta av de vikingatida silverskatterna i Skandinavien har påträffats.

Ett annat känt och intressant exempel på vikingatida silverskatter i Stockholms län utgörs av Vårbyskatten. Vårby ligger i den västra delen av Huddinge kommun. Skatten är alltjämt Södermanlands största vikingatida skattfynd.

Andreas Forsgren
Arkeolog och Kulturarvspedagog, Stiftelsen Kulturmiljövård och museet HAMN
andreas.forsgren@kmmd.se

Lästips

Ahnlund. 1966. Silverskatten från Finnboda och andra skatter. Nackaboken 1966. Stockholm.

Ambroisani, B. 1967. Fornborgen på Henriksdalsberget. Nackaboken 1967. Stockholm.

Hammarlund-Larsson, C. 1987. Nacka kommun. Kulturhistoriska miljöer. Stockholm.

Zachrisson, T. 1998. Gård, gräns, gravfält: sammanhang kring ädelmetalldepåer och runstenar från vikingatid och tidig medeltid i Uppland och Gästrikland. Stockholm.

Senast uppdaterad: 2020/07/02

Scroll to Top