Med anledning av Covid-19 har museet HAMN tillfälligt begränsade öppettider. Observera att förändringar kan ske med kort varsel. Läs mer om våra öppettider.

Laddar...

Samverkansparter

Här presenterar vi några av våra samverkansparter.

Bygga där stora segelbåtar ligger förtöjda

Kulturarv Nacka

Kulturarv Nacka är ett nätverk av kulturarvsaktörer i Nacka som bildades 2018. Vi deltar och marknadsför varandras evenemang och anordnar varje år en gemensam kulturarvdag i Nacka.

De som ingår i Kulturarv Nacka är Museet HAMN slagfältsmuseet i Nacka, Kulturhuset Dieselverkstaden, Nacka lokalhistoriska arkiv, Nacka hembygdsmuseum, Boo hembygdsförening, Saltsjöbadens hembygdsförening, Leksaks och samlarmuseet, Fisksätra museum, Forumbiblioteken, Dieselverkstadens bibliotek, Torsten Renqvist verkstad/ Skulptörens Verkstad och Föreningen Sicklaslussen.

Följ gärna Kulturarv Nacka på Facebook.

Tre bilder på karoliner i olika sammanhang

Svenska Lif:Compagniet

Svenska Lif:Compagniet är en ideell förening med målet att återskapa ett infanterikompani under stora nordiska kriget med musketerare, pikenerare, spel och befäl. I föreningen ingår även ett Marketenteri med civila, Fotdragoner och Fältartilleri. Vi består av medlemmar från hela Norden.

Kompaniet förevisar exercis, stridstaktik och dagliga rutiner så historiskt korrekt som möjligt utifrån tillgängliga källor. Vid event skall vi ge oss själva tillsammans med publiken en historisk upplevelse, verka för att öka intresset för Stormaktstiden och förståelsen för människorna som levde då.

Lif:Comp fungerar som en försöksgrupp för att hjälpa den historiska forskningen framåt. Vi deltar i olika filmprojekt av dokumentär- och fiktiv karaktär. Vi har även fältövningar under realistiska förhållanden med tältläger, vakthållning, marscher, furagering, spaning och strid i terräng.

Alla är hjärtligt välkomna, kontakta oss gärna för mer information:
Tomas Lindell
Tel: 070-344 41 19
tomas@rithuset.se
www.svenskalifcomp.se | www.facebook.com/svenskalifcompagniet

Barn i forntida kläder går på en öppen gräsyta med skog i bakgrunden

LajvVerkstaden

LajvVerkstaden är en ekonomisk förening utan vinstdrivande intresse med bas i Västerås, men med projekt som sträcker sig långt utanför landets gränser. Vi arbetar med lajv som pedagogisk metod och kulturform. Detta innebär att vi gör upplevelsebaserade projekt där deltagandet står i fokus. Vi har bland annat lajv anpassade för läroplanens mål i olika ämnen, exempelvis om demokrati och lika rätt. Men vi har även mer lättsamma lajv som fokuserar på att ha roligt tillsammans.

Vi möter tusentals barn och ungdomar varje år och ändå är varje lajvupplevelse unik. Lajv är ett gemensamt berättande där alla har makt att forma och styra berättelsen. Deltagarna får ta kontroll över sin upplevelse vilket leder till unika och immersiva upplevelser för deltagarna. Aktiviteter som innebär att individen själv är aktiv fostrar människor som tar ansvar för sig själva och för andra. Vi vill hjälpa människor öva sin egen fantasi och kreativitet och erbjuder ett utrymme för att våga utmana sig själv och växa.

För mer information, besök LajvVerkstadens hemsida.

Senast uppdaterad: 2020/06/30

Scroll to Top